Logo

Niets te verbergen

Behalve onze pincode.
Wij zijn transparant

1 - 2

Disclaimer

De kleine lettertjes
zijn bij ons net zo groot

Deze disclaimer is van toepassing op deze website

Informatie op deze website
We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens
Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van je gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Verandert Gewoon B.V. is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld. Voor ander gebruik graag vooraf even contact opnemen.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Reclame en Sponsoring
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding (affiliate links) of hebben we een korting ontvangen. Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden:

 • (aff.) achter een affiliate link
 • Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met
 • Deze producten heb ik gekregen van
 • Ik mocht deze producten reviewen van

Notice and take down
Tref je onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij je vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. Je kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

 • URL waar je de onrechtmatige content heeft aangetroffen
 • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
 • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
 • Je naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na je melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en je daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met je op voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Deze website is van Verandert Gewoon B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 86473360. Bij vragen of een notice and take down melding kun je contact opnemen via koffie@verandertgewoon.nl

Onze visie
op privacy

2 - 2

Serieus met je gegevens

Je mag van ons verwachten dat we voorzichtig omgaan met je gegevens. Geheel volgens de AVG-wet.
Dat betekent dat we:

Doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, als toestemming verplicht is;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van bij ons verwerkte persoonsgegevens van jou.

Veilig met je data

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Verandert Gewoon B.V. doet met informatie die wij over je te weten komen.

Als je vragen heeft of wilt weten wat wij van je bijhouden, neem dan contact met ons op via koffie@verandertgewoon.nl

Privacyverklaring

Versie 01 Januari 2022

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief. Je wordt alleen met na je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij je:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Naam

Dit doen wij met je toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. De nieuwsbrief wordt regelmatig per mail verstuurd. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Contactformulier of chat
Met het contactformulier of via de chat kunt je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen je informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Reclame
Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en diensten. Op onze website en andere uitingen zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die informatie niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website en diensten gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Je rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
 • Het laten corrigeren van foute;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij
 • Intrekken van toestemming
 • Een bepaalde verwerking beperken
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar koffie@verandertgewoon.nl. Wij pakken elke klacht intern op en houden je op de hoogte over de voortgang.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het einde gehaald. Tijd voor koffie

Maak een afspraak

Nog wakker?

Lees hier dan verder...