Logo

Niets is zo moeilijk als eenvoud

Een organisatie is een complex systeem. Een causaal diagram brengt dit in beeld. Voor ons gesneden koek, maar voor jou misschien niet. Hier kun je ons model stap voor stap begrijpen.

Simpel organiseren
is beter presteren

1 - 3

Minder kosten zorgt voor blije klanten

Simpel organiseren verlaagt kosten, want minder processen en procedures leiden tot minder overhead. Een – relatie.

Je klanten profiteren van een scherpere prijs. Daar worden ze blij van. Een – relatie.

Dit motiveert je organisatie om nog verder te versimpelen. Een + relatie.

Een + relatie betekent dat de variabelen samen toenemen of afnemen. Een – relatie betekent dat de ene variabele toeneemt en de andere afneemt.

Bevlogen mensen zorgen ook voor
blije klanten

Simpel organiseren geeft medewerkers meer verantwoordelijkheid. Ze voelen zich serieus genomen en zetten automatisch dat stapje extra. Een + relatie.

Bevlogen medewerkers doen niet wat de klant vraagt. Die doen wat de klant nodig heeft. En dat is wat klanten aan je bindt. Een + relatie.

Dit motiveert je organisatie om nog verder te versimpelen. Een + relatie.

Bevlogen mensen willen meer verant­woordelijk­heid

Bevlogenheid versterkt het verant­woordelijk­heidsgevoel bij medewerkers. Mensen die verantwoordelijkheid ervaren, willen meer. Ook al is verantwoordelijkheid dragen niet altijd makkelijk. Een + relatie.

diagram
diagram
diagram

Simpel organiseren... Wat is dat dan?

2 - 3

Het is minder bureaucratie
en meer verant­woordelijk­heid

Simpel organiseren gaat de strijd aan met teveel regels. Bureaucratie is onkruid voor je organisatie en moet verdelgd worden.

Meer bureaucratie belemmert je mensen in het nemen van verantwoordelijkheid . Een – relatie.

Vervolgens minder verantwoordelijkheid bij je mensen maakt de noodzaak voor bureaucratie groter. Een – relatie.

Dat wil je doorbreken.

Wegsnijden van bureau­cratie is
niet dé oplossing

Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel van bureaucratie en verantwoordelijkheid?

Zomaar alle bureaucratie wegsnijden werkt niet. Dat vermindert de samenwerking tussen je mensen. Een + relatie.

Een gebrek aan samenwerking belemmert in het nemen van verantwoordelijkheid. De vicieuze cirkel is niet doorbroken. Een + relatie.

Dat is minder bureau­cratie en meer duidelijkheid

In bureaucratie zitten kaders en duidelijkheid verborgen. Minder bureaucratie zorgt dus voor minder duidelijkheid. Een + relatie.

Een gebrek aan duidelijkheid maakt samenwerken lastig. Het vergroot de noodzaak tot coördinatie. en veroorzaakt miscommunicatie. Een + relatie.

Dé oplossing is dus snijden in bureaucratie EN creëren van duidelijkheid. Dat doorbreekt de vicieuze cirkel.

diagram
diagram
diagram

Er komt nog
meer bij kijken...

Steun van het leiderschap
is de schakel

Je rol als leidinggevende wordt leuker. In plaats van administratief geneuzel creëer je een omgeving waarin je mensen kunnen uitblinken.

Je helpt je mensen door belemmeringen in het systeem te verwijderen. Denk aan processen versimpelen, nieuw HR-beleid of simpele budget-processen. Dit zorgt voor meer duidelijkheid. Een + relatie.

In zelforganisatie is eigen initiatief essentieel. Als manager toon je waardering voor eigen initiatief. Dat is vaak afgeleerd waardoor medewerkers weinig risico nemen. Steun van het leiderschap is dus essentieel. Een + relatie.

De juiste mentaliteit maakt het verschil

Een groei-mentaliteit creëert een drang om te leren en ontwikkelen. Mensen met deze mentaliteit omarmen uitdagingen en nemen meer verantwoordelijkheid. Een + relatie.

Een groei-mentaliteit zorgt ook voor meer samenwerking. Zulke mensen willen leren van anderen omdat ze geloven dat intelligentie groeit. Een + relatie.

Vakmanschap
is essentieel

Vakmanschap verbetert samenwerking. Collega’s die samen besluiten nemen, moeten elkaar vertrouwen. Vertrouwen groeit namelijk wanneer collega’s van elkaar weten dat ze verstand van zaken hebben. Dat ze op elkaars kennis en kunde kunnen bouwen. Een + relatie.

Door vertrouwen staan collega’s klaar voor elkaar. Ze helpen elkaar leren en ontwikkelen. Samenwerking verbetert vakmanschap. Een + relatie.

diagram
diagram
diagram

Duidelijkheid, samenwerking,
of leiderschap...

3 - 3

Aan welke knoppen ga jij draaien?

Plan een gratis adviesgesprek

Toch niet zo simpel?

We nemen graag tijd voor meer uitleg