Logo

Samenwerken is samen werken

Hoe ziet onze samenwerking eruit? Duidelijk & flexibel. Dus geen gezeur. Gewoon.

Duidelijke afspraken maken met elkaar

1 - 2

We houden onze afspraken graag simpel. Onze tarieven dekken alles. Onze offertes
zijn kort en bondig.

Onze diensten
zijn maatwerk

Onze afspraken dus ook

Na een uurtje kennismaking schrijven wij niet dé perfecte offerte voor jouw situatie. Dat kan helaas niet. Waar wij de meeste waarde leveren wordt duidelijk door snel concreet te worden.

Wij komen tot afspraken met een kort voorstel dat we in iteraties samen beter maken. Dat gaat sneller en leidt tot een beter resultaat.

Geen kleine lettertjes.
Gewoon duidelijk.
Geen gezeur.

Flexibel zijn omdat het anders loopt

2 - 2

We zetten in op een heldere koers. Toch lopen zaken vaak anders. Dus we passen aan waar nodig.

Onze rol kan
veranderen

 

Een opdracht is in regel aan verandering onderhevig. Omdat omstandigheden veranderen. En omdat gaandeweg beter zicht ontstaat op waar we het meeste waarde kunnen leveren.

Hebben veranderingen gevolgen voor de rol of inzet die we oorspronkelijk zijn overeengekomen? Dan maken we samen nieuwe afspraken.

Geen toegevoegde waarde meer? Meestal een teken dat wij ons werk goed hebben gedaan. Dan stoppen we in goed overleg. Even goede vrienden.