Logo

Grijp niet in

De management­reflex werkt averechts

Ingrijpen wanneer dingen misgaan of tegenvallen. Daar ben je toch voor als manager...

Mijn mensen hebben mij nodig... Mijn mensen hebben mij nodig...
Mijn mensen hebben mij nodig... Mijn mensen hebben mij nodig...
1 - 2
Managementreflex

Deze managementreflex voelt natuurlijk, maar werkt-ie ook? Niet zonder meer.

Stop je innerlijke control freak

 

Grijp niet direct in als je wilt dat mensen verantwoordelijkheid nemen.

Voorkom ondoordachte interventies. Daarmee ontneem je autonomie en gaan mensen zich gedragen als opstandige pubers of makke schapen.

Bovendien heb je te weinig tijd om voortdurend alles bij te sturen en op te lossen. Misschien dat het op korte termijn wat oplevert, op de lange termijn zeker niet.

Hoe meer controle je uitoefent, hoe lager de motivatie van het team. Geef je mensen vrijheid en verantwoordelijkheid.

Mag ik dan
niets doen?

Natuurlijk wel. Het is zelfs hoognodig.

Bedenk wel dat zelforganisatie om een andere manier van leidinggeven vraagt. Jouw rol is ondersteunend. Gaat het stormen? Daar gaat ieder goed team doorheen. Als jij maar zorgt dat de koers richting het afgesproken doel blijft gaan. Hoe jij je opstelt is essentieel in zelforganisatie.

Luister onze podcast

Tips voor de manager

Hoe pak je het
anders aan?

2 - 2

Leiding geven is inspireren en coachen. Inspireren door het goede voorbeeld te geven. Durf risico’s te nemen en laat zien dat je bereid bent om anders te werken.

Kijk ook eens bij onze veranderaanpak

Hoe dan wel

 

Zorg allereerst dat medewerkers toegang hebben tot de juiste kennis op het goede moment.

Verwijder ten tweede bureaucratische belemmeringen. Als leidinggevende ben je in de positie om te breken met verouderde systemen.

Ten derde zorg je voor koers. Die bepaal je samen met je medewerkers. Praat met je mensen hoe ze daaraan bij kunnen dragen. Coach door je ondersteunend op te stellen als het kan, maar te sturen als het moet.

Tot slot. Besef dat je een rolmodel bent. Jouw gedrag is de standaard. Als je open en eerlijk te werk gaat, nemen je mensen dat over.

 

 

 

 

 

Loopt het anders dan verwacht? Ga eerst op je handen zitten. Coach je mensen in het nemen van verantwoordelijkheid.

Leiding geven
aan zelforganisatie?

Leer hoe